Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Sputnik NY-Z011 Tropical Capsule, 2011Κατασκευή από χάλυβα, ξύλο, χαρτόνι, πλαστικό, βρέθηκαν υλικά12' × 6' × 6'

Έκθεση