Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Red Precipitation, 1993Άκαυστο τούβλο, χάλυβαςΔιαστάσεις ποικίλλουν

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93