Εργα ΤΕΧΝΗΣ

BIG JU-JU (Big Spirit), 1989Αλουμίνιο, χάλυβας (εμαγιέ), ήχος που παράγεται από τον ήλιο (ηλεκτρονικά)60' × 84' × 112'

Μία επίσκεψη. Ακουμπώντας κάτω, παρατηρώντας, απαντώντας.
Ένα πράγμα/τόπος όπου οι δυνάμεις πρέπει να αθροίζονται σχεδόν στο μηδέν.
Ένα μοτίβο εξαρτημένων οργανώσεων. Χάρη στους Don Hassler, Mark, Rico, Ivana, Paul, Anne, Melissa και Richard.

Έκθεση

7 Μαΐου 1989 – 11 Μαρτίου 1990 Πόλη Γλυπτικής