Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Σημείο Παρατήρησης, 2000ατσάλι, ξύλο16' × 6' × 5'

Έκθεση