Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Μείωση, 2004Υπέρυθρες φωτογραφίες βίντεο

Κινηματογραφώ Μείωση, η Justine Cooper & ο Joey Stein εργάστηκαν με μια κάμερα βιομηχανικής ποιότητας που καταγράφει μεγαλύτερα μήκη κύματος (δηλαδή θερμότητα), σε αντίθεση με το ορατό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Ελλείψει αυτών των ορατών κυμάτων φωτός, βλέπουμε κάτω από την επιφάνεια του δέρματος στα ευαίσθητα, καυτά νήματα των φλεβών και των αρτηριών. Ο διάλογος μεταξύ των δύο χαρακτήρων, σε αντίθεση με την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας, ανάγει τη γλώσσα σε ένα χονδροειδές ή πρωταρχικό σύστημα επικοινωνίας.

Έκθεση

12 Ιουνίου – 12 Ιουνίου 2004 Τρεμοπαίζουν