Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Big Top, Big Pool Ball, Big Block, 1995Βαμμένο ξύλο5' × 5' × 5' το καθένα

Ευχαριστούμε τους Annabel Macrae, Stuart Braunstein, Brian Dunne & Charlie Guimont για τη βοήθεια, τις γνώσεις και την τεχνική τους βοήθεια.

Έκθεση

21 Μαΐου 1995 – 31 Μαρτίου 1996 pop Up