Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Νυφικό, 1993Σίδερο, πέτρα, αλουμίνιο4' × 5' × 8'

Ευχαριστώ για την ευκαιρία να δείξω.

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93