Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Relative Distants, 2011Χάλυβας, αλουμίνιο, αφρός72" × 30" × 24" περίπου.

Βασισμένο από λεπτομέρειες μέσα στο Πάρκο, αυτό το γλυπτό δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ του τοπίου του Πάρκου και του γύρω δομημένου περιβάλλοντος. Οι φωτογραφίες με κολάζ από την άκρη του νερού εκτυπώνονται σε ανακλαστικές επιφάνειες σε πιο οικεία, μειωμένη κλίμακα και τελικά γίνονται πύλες μέσω των οποίων επικεντρώνονται σε μοναδικά στοιχεία του γύρω τοπίου.

Έκθεση

8 Μαΐου – 7 Αυγούστου 2011 μακρινή θέα