Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1991Ξύλο9'11 × 8'1 × 4'5

Έκθεση

28 Απριλίου 1991 – 26 Απριλίου 1992 Grass Roots Art Energy