Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1992Χάλυβας, σκυρόδεμα, πλαστικό, βαφή12'2 × 41'10 × 28'4

Έκθεση

27 Σεπτεμβρίου 1992 – 2 Μαΐου 1993 Γεμάτη ζωή