Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Sponge Piece for Socrates, 2010Σφουγγάρια, σκυρόδεμα, μέταλλο32' × 32' × 3'

Έκθεση