Εργα ΤΕΧΝΗΣ

μέσα στην πτέρυγά της, 2001Fiberglass, υπολειμματικά υλικά από τη διαδικασία χύτευσης (ξύλο, πέτρα, τούβλο, καρφιά, υπολείμματα παλίρροιας κ.λπ.)9' × 17' × 27'

Έκθεση

20 Μαΐου – 25 Αυγούστου 2001 Beyond City Limits (2001)