Εργα ΤΕΧΝΗΣ

EZ Maze (Zig Zag), 2001Φράχτη με σύνδεσμο αλυσίδας, Permahedge6' × 192' × 3'

Έκθεση

20 Μαΐου – 25 Αυγούστου 2001 Beyond City Limits (2001)