Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Κνωσός, 1990Ατσάλι15' × 50" × 24'

Έκθεση

23 Σεπτεμβρίου 1990 – 1 Απριλίου 1991 Χωριό του Ανθρώπου