Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1993
Ο Πατέρας μας, 1987

Εκθέσεις

26 Οκτωβρίου – 27 Οκτωβρίου 1987 Έξω Μέσα
23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93