Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Hallett's Cove, 1986Ατσάλι3'-10' (Ανάλογα με την παλίρροια) × 1'10" × 1'6"
Fossil Fuels, 1987

Εκθέσεις

26 Οκτωβρίου – 27 Οκτωβρίου 1987 Έξω Μέσα
28 Σεπτεμβρίου 1986 – 31 Μαρτίου 1987 Εναρκτήρια Έκθεση