Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Tower of Babel-On Nature, 2005Διαδραστική φωτογραφική εγκατάσταση

Το έργο του Σταθάκου που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τη φύση, αποτελείται από μια σειρά φωτογραφιών που καταγράφουν χειρονομίες ευχής, όπως pujas από τον Γάγγη, μνημεία της 9ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, φεστιβάλ πυρκαγιάς στην Ιαπωνία, μεταξύ άλλων. Τυλιγμένο γύρω από τα κλαδιά ενός δέντρου, το οριζόντιο σχέδιο μιας φωτογραφίας με εικόνες που έχουν συλλεχθεί από όλο τον κόσμο παίζει την ιδέα του ταξιδιού και της κίνησης και θα εγκατασταθεί για να προσκαλέσει τους θεατές να συνεισφέρουν τις δικές τους χειρονομίες επιθυμίας χρησιμοποιώντας υλικά που είναι διαθέσιμα στο Πάρκο κατά τη διάρκεια Φλοτέρ.

Έκθεση

13 Αυγούστου – 28 Αυγούστου 2005 Πλωτήρας 05