Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Car Tomb, 2000Cinderblock, ατσάλι, αυτοκίνητο11.5 × 24' × 22'

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί