Εργα ΤΕΧΝΗΣ

DDP (Digital Dirt Processor), 2004Επιφανειακό χώμα, endlight fiber10' × 10' × 10'

Ένας κύβος οκτώ επί οκτώ ποδιών γεμάτη γη, διάστικτος με φως από καλώδια οπτικών ινών, αυτό το γλυπτό αναφέρεται στους πρώτους υπολογιστές — μονόλιθους που καταλάμβαναν το χώρο ενός ολόκληρου δωματίου.

Έκθεση