Εργα ΤΕΧΝΗΣ

χωρίς τίτλο, 1992Ακρυλικό σμάλτο8' × 40'

Έκθεση

27 Σεπτεμβρίου 1992 – 2 Μαΐου 1993 Γεμάτη ζωή