Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Zapata, 2000Μικτά μέσα14.5' × 26' × 10'

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί