Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Zine Brunch, 2011

Οι καλλιτέχνες θα φτιάχνουν περιοδικά και θα τα φέρουν για εμπόριο ή δωρεά που παρουσιάζονται από τους Jory Rabinovitz και Patrick Walsh.

Έκθεση

7 Αυγούστου – 28 Αυγούστου 2011 Πλωτήρας 11