Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Geometria popular (Popular Geometry), 2001

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)