Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Εργασία κατά προϊόν, 2008Πριονίδια, νερό, γρασίδι4' × 32' × 4'

Ο καλλιτέχνης έχει χτίσει έναν τοίχο 4 πόδια ύψος, 3 πόδια πλάτος και 30 πόδια μήκος, από πριονίδι. Η εργασία επικεντρώνεται στα απόβλητα που δημιουργούνται από την εργασία της ξυλουργικής. Ο καλλιτέχνης έχει ανασυνθέσει αυτό το υλικό, το οποίο συχνά παραβλέπεται, σε αυτό που εμφανίζεται ως γεωλογική τομή των στρωμάτων της γης. Το πριονίδι, το οποίο είναι καθαρό ξύλο χωρίς υποπροϊόν MDF, συλλέγεται από διάφορα έργα καλλιτεχνών και ξυλουργεία. Εκτός από το πριονίδι, χρησιμοποιεί νερό και μια κόλλα με βάση το νερό για να ρίξει τη μάζα σε ένα ξύλινο καλούπι.

Έκθεση