Εργα ΤΕΧΝΗΣ

El Primero Desfile de San Patricio en la Habana, Κούβα, 2009 (Η πρώτη παρέλαση της ημέρας του Αγίου Πατρικίου στην Αβάνα, Κούβα), 200910' × 28'

Έκθεση

27 Σεπτεμβρίου 2015 – 1 Μαΐου 2016 Broadway Billboard: Duke RileyΔούκας Ράιλι