Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Better Halves, 1997Χάλυβας, τσιμέντο, βαφή156 "Χ 56" Χ 56 "

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97