Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Sustenance, 200030 χυτά φλιτζάνια καφέ, ατσάλι15' × 100' × 50'

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί