Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Circulation Origin, 1998Σίδερο8.3' × 20' × 2.6'

Έκθεση

20 Σεπτεμβρίου 1998 – 15 Απριλίου 1999 Όλα αυτά είναι Στερεά