Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1991Χάλυβας, σκυρόδεμα8'4 × 4'2 × 4'5

Έκθεση

28 Απριλίου 1991 – 26 Απριλίου 1992 Grass Roots Art Energy