Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Picture Box, 2005Ξύλο22' × 19' × 4'

Έκθεση

15 Νοεμβρίου 2005 – 5 Μαρτίου 2006 Open Space: Coke Wisdom O'NealCoke Wisdom O'Neal