Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Wind Comb Praise or Poem for Oya 7, 1996Ξύλο2' × 2' × 8'

Αγκαλιάζω την πολυπλοκότητα και την αντίφαση ως αναπόφευκτα, ακόμη και απαραίτητα, στοιχεία που πρέπει να κατακτήσω και να χτίσω ως οπλισμό για τις συνθετικές, τελετουργικές μου μορφές. Αντλώντας τόσο από δυτικούς όσο και από μη δυτικούς πολιτισμούς, βρίσκω έμπνευση καθώς καλύπτω ηπείρους, καθώς και πολιτισμούς. Η αναζήτησή μου βασίζεται σε μια βαθιά προσωπική επιθυμία να βρω έναν τρόπο μέσω της συλλογικής μνήμης και της ατομικής εμπειρίας στη δική μου οπτική φωνή.

Έκθεση

19 Μαΐου – 19 Αυγούστου 1996 10η επέτειος, Μέρος 1