Εργα ΤΕΧΝΗΣ

My McDonalds, 2000Μαμάδες, σκυρόδεμα, χάλυβας, κόντρα πλακέ41' × 34' × 2.5'

Έκθεση