Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Future Perfect, 2000Μικτά μέσαΔιαστάσεις μεταβλητές

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί