Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Sheela (na-gig) στο σπίτι, 1995

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)