Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Azulejos, 2000Ελαιογραφία σε ατσάλι8.5' × 40'

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί