Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Quest, 2000Χάλυβας, γυαλί24' × 10' × 10'

Έκθεση