Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Drawing After Parbuckle, 1987

Έκθεση

26 Οκτωβρίου – 27 Οκτωβρίου 1987 Έξω Μέσα