Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1993Σκυρόδεμα, χάλυβας72' × 72' × 40'

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93