Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Γυμναστής Ι, 1984Μπρούντζο πατιναρισμένο7' × 6'1" × 2'7"

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1986 – 31 Μαρτίου 1987 Εναρκτήρια Έκθεση