Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1996Γρανίτης Stony Creek11' × 8' × 10'
χωρίς τίτλο (τρία στοιχεία), 199472" × 36" × 49", 120" × 38" × 25"

Μεταφορικά, το λατομείο είναι το εσωτερικό του κεφαλιού μου που ανοίγει για να εκθέσει τον εγκέφαλό μου, μια τοποθεσία όπου η αέναη γεώτρηση, η ανατίναξη και η εκσκαφή αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας. Στοιχεία υπάρχουν στον γεωλογικό χώρο/χρόνο, σε ενδεχόμενη ισορροπία και συχνά με ένα κρίσιμο σημείο θραύσης.

Εκθέσεις

9 Οκτωβρίου 1994 – 5 Απριλίου 1995 Διεθνής 94
19 Μαΐου – 19 Αυγούστου 1996 10η επέτειος, Μέρος 1