Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Knot, 1993Τσιμέντο94 "Χ 36" Χ 30 "

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93