Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Knickers, 1998Σκυρόδεμα, χάλυβας, κλωστή6' × 7' × 8' εα.

Έκθεση

16 Μαΐου – 31 Αυγούστου 1998 Ταχύτητα διαφυγής