Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, για τον David, 2007Χάλκινο, έκδοση 0/122'8" × 22' × 16'2"

Έκθεση

6 Μαΐου – 5 Αυγούστου 2007 LIC, NYC