Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Ακολουθία, 1993Γρανίτης60 "Χ 12" Χ 4 "

Ακολουθία είναι ένα μνημείο για όσους έχουν AIDS, για μνήμη αλλά και για ελπίδα. Σε κάθε στήλη, η ανάπτυξη υγιών κυττάρων (μίτωση) βρίσκεται σε εξέλιξη στο πάνω μέρος, ενώ ένας αρχαίος κρυπτογραφημένος κώδικας (ogham) είναι εγγεγραμμένος στο κάτω μέρος, που συμβολίζει αυτό που δεν γνωρίζουμε, αλλά υπάρχει. Ο κωδικός για τη θεραπεία του AIDS είναι παρόμοια άγνωστος αυτή τη στιγμή. Το Sequence επιδιώκει να λειτουργήσει ως αγωγός για τη δύναμη αυτών των βασικών αρχετύπων και ως μεσολαβητής μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, αντιπαραβάλλοντας την ακραία μας έλλειψη συμβολικής θεραπείας με τον πλούτο των προκατόχων μας.

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93