Εργα ΤΕΧΝΗΣ

glam rocks, 2001Πέτρα, κροκάλι, βαφή αυτοκινήτου, πλαστικό δίχτυ κατασκευής, αυτοκίνητα, υπάρχουσα αρχιτεκτονικήΔιαστάσεις μεταβλητές

Έκθεση

20 Μαΐου – 25 Αυγούστου 2001 Beyond City Limits (2001)