Εργα ΤΕΧΝΗΣ

A Round A Line (Au tour de la ligne), 1991Ατσάλι9'6" × 12' × 9'9"

Je veux cet evènement spatial dans mon travail, comme une lettre qui s'addresse à la vie de l'espace de Socraes Park et ses gens. Comme une fleur d'acier fixeé dans mon dèsir, sur le chemin. Je rêve d'un pont entre deux berges: Le Temps et une memoire silencieuse du futur. Un pont qui enjambe la ligne d'horizon. (Θέλω αυτό το χωρικό γεγονός στη δουλειά μου να είναι σαν ένα γράμμα που απευθύνεται στη γη και τη ζωή του πάρκου Σωκράτης και των ανθρώπων του· σαν ένα ατσαλένιο λουλούδι καρφωμένο στην επιθυμία μου ενώ βρίσκομαι στο δρόμο. Ονειρεύομαι μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο όχθες : χρόνος και μια σιωπηλή ανάμνηση του μέλλοντος. Μια γέφυρα που διασχίζει τον ορίζοντα.)

Έκθεση

28 Απριλίου 1991 – 26 Απριλίου 1992 Grass Roots Art Energy