Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Μετάδοση, 2010Ξύλο, βρωμιά, γρασίδι, τσιμέντο, χάλυβας, διασωθέντα ηλεκτρονικά απόβλητα, σωλήνες pvc, ραδιοκύματαΣυνολικές διαστάσεις μεταβλητές

Αυτό που φαίνεται να είναι ένα δέντρο που κόπηκε από τον άνεμο, αποκαλύπτει ένα «ριζικό σύστημα» κατασκευασμένο από διασωθέντα σωλήνα PVC και ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Αυτό το κομμάτι συνδυάζει φυσικά με τεχνολογικά στοιχεία και παραπέμπει στη σύνθετη σχέση τεχνολογίας, κατανάλωσης και περιβάλλοντος.

Έκθεση