Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Πίεση σώματος, 1974

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)