Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο (Multiple Do Its), 2011

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)