Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Room to Move, 1989Ξύλο, οπλισμός12' × 17' × 39'

Εξάρτηση — Φυσική και χωρική. Σχετικό μέσω της οπτικής γλώσσας, Στερεώνει τον υπάρχοντα διάλογο- Δωμάτιο και κίνηση.

Έκθεση

7 Μαΐου 1989 – 11 Μαρτίου 1990 Πόλη Γλυπτικής